Bekendmaking Weigering omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van units, Broeksterweg 24a Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een weigering omgevingsvergunning voor het:
- tijdelijke plaatsen van units, Broeksterweg 24a, 9968 TJ te Pieterburen (5-1-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 januari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Broeksterweg 24a 9968TJ Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Broeksterweg 24a 9968TJ Pieterburen Nederland
Terug naar boven