Bekendmaking Weigering omgevingsvergunning regulier - wijzigen bedrijfsbestemming in woonbestemming Havenstraat 8 te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- Een weigering van een omgevingsvergunning betreft het wijzigen van een bedrijfsbestemming in een woonbestemming op het perceel Havenstraat 8, 9964 AN te Wehe-den Hoorn. (6-9-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 september 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Havenstraat 8 9964AN Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op Havenstraat 8 9964AN Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven