Bekendmaking Vreugdevuur op oude parkeerplaats, achter het perceel Hoofdstraat 105 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend van art. 5:34, lid 3 van de APV voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling 2015-2016:
- op de oude parkeerplaats, achter het perceel Hoofdstraat 105, 9968 AC te Pieterburen (14-12-2015)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:apv vergunning
 • Publicatiedatum:17 december 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 9968AC Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 9968AC Pieterburen Nederland
Terug naar boven