Bekendmaking Vreugdevuur op oude parkeerplaats, achter het perceel Hoofdstraat 105 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend van art. 5:34, lid 3 van de APV voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling 2015-2016:
- op de oude parkeerplaats, achter het perceel Hoofdstraat 105, 9968 AC te Pieterburen (14-12-2015)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

  • Soort bekendmaking:apv vergunning
  • Publicatiedatum:17 december 2015
  • Geldig voor:
     

    Object aangeduid door:

     
    • Hoofdstraat 9968AC Pieterburen
     
     
Kaart met een markering op Hoofdstraat  9968AC Pieterburen Nederland
Terug naar boven