Bekendmaking Voorontwerpwijzigingsplan Voormalige bibliotheek Vishalstraat Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een wijzigingsplan voorbereiden dat voorziet in de realisatie van een woning gecombineerd met een bed&breakfast in het voormalig bibliotheekpand aan de Vishalstraat 6, 9974 PH in Zoutkamp.

Het voorontwerpwijzigingsplan ligt van 22 juni tot en met 2 augustus 2012 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer het nieuwe wijzigingsplan in ontwerp ter inzage ligt. Dit wordt tijdig aangekondigd.

Wij stellen geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over het voornemen tot bestemmingsplanwijziging.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw K. Bakema, tel. 0595 - 421 083.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:21 juni 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 6 9974PH Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op 6 9974PH Zoutkamp Nederland
Terug naar boven