Bekendmaking Voorontwerpwijzigingsplan voor realisatie Adventurepark Trekweg 1 Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een wijzigingsplan voorbereiden dat voorziet in de realisatie van een Adventurepark (indoor) als nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf aan de Trekweg 1, 9964 TA  in Wehe-den Hoorn.    

Het voorontwerpwijzigingsplan ligt van 15 juni tot en met 26 juli 2012 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

 Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer het nieuwe wijzigingsplan in ontwerp ter inzage ligt. Dit  wordt tijdig aangekondigd.

Wij stellen geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over het voornemen tot bestemmingsplanwijziging.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw K. Bakema, tel. 0595 - 421 083.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:14 juni 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9964TA
   
   
Kaart met een markering op 1 9964TA Nederland
Terug naar boven