Bekendmaking Voorontwerpprojectomgevingsvergunning Brakwatergebied Deikum

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een projectomgevingsvergunning  voorbereiden voor Brakwatergebied Deikum (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009po03-VO01). De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van de aanleg van Brakwatergebied Deikum aan de Onderhoudsweg te Pieterburen, kadastraal bekend, gemeente Eenrum, sectie E, nummers 371, 623, 624, 625, 644, 646 en 648 (9968 TB).

De voorontwerpprojectomgevingsvergunning ligt van 21 november 2014 tot en met 2 januari 2015 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is de voorontwerpprojectomgevingsvergunning raadpleegbaar op onze website https://www.demarne.nl/wonen_en_leven/ruimtelijke_plannen en beschikbaar via http://80.101.104.22/DeMarne/plannen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595-421073) een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer de projectomgevingsvergunning in ontwerp ter inzage ligt. Wanneer dit het geval zal zijn wordt tijdig aangekondigd.

Informatieavond

Op 3 december 2014 wordt in het gemeentehuis aan de R. Ritzemastraat 2 in Leens een informatieavond gehouden over het project Brakwatergebied Deikum, aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 november 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9968TB Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op  9968TB Pieterburen Nederland
Terug naar boven