Bekendmaking Voorontwerpbestemmingsplan ‘Schapenhouderij Westpolder Vierhuizen’

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden dat voorziet in verplaatsing van schapenhouder Van der Bleek uit het dorp Vierhuizen naar een plek buiten het dorp. De nieuwe locatie van het bedrijf ligt in de Westpolder, even buiten Vierhuizen richting de N361.    

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 1 juni tot en met 12 juli 2012 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer het nieuwe bestemmingsplan in ontwerp ter inzage ligt. Wanneer dit het geval is wordt tijdig aangekondigd.

 Wij stellen geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over het voornemen tot bestemmingsplanherziening.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw K. Bakema, tel. (0595) 421 083.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:31 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9975 Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op  9975 Vierhuizen Nederland
Terug naar boven