Bekendmaking Voorontwerpbestemmingsplan ‘Lauwersoog e.o.’

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het havengebied Lauwersoog, de woonkern Lauwersoog en de recreatiewoningenparken Robbenoort en Suyderoogh. De geldende bestemmingsplannen zijn sterk verouderd en moeten volgens de Wet ruimtelijke ordening geactualiseerd worden.

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Lauwersoog e.o.’ voorziet niet in wezenlijke ontwikkelingen en beschrijft daarmee de bestaande situatie. U kunt dit nieuwe plan inzien.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 3 augustus tot en met 13 september 2012 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer het nieuwe wijzigingsplan in ontwerp ter inzage ligt. Wanneer dit het geval zal zijn wordt tijdig aangekondigd.

Wij stellen geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over het voornemen tot bestemmingsplanwijziging.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de heer H.J. Schoonhoven, tel. (0595) 421 076.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:2 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9976 Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op  9976 Lauwersoog Nederland
Terug naar boven