Bekendmaking Voorontwerp projectomgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe bedrijfswoning Wierde 17 Leens

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een projectomgevingsvergunning  voorbereiden voor het perceel Wierde 17 te Leens. De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van de bouw van een nieuwe bedrijfswoning. De huidige bedrijfswoning bij DoeZoo Insektenwereld te Leens wordt vervangen.

De voorontwerp projectomgevingsvergunning ligt van 8 februari tot en met 21 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer de projectomgevingsvergunning in ontwerp ter inzage ligt. Dit wordt tijdig aangekondigd.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning & Handhaving, tel. 0595 - 421 073.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965TA
   
   
Kaart met een markering op  9965TA Nederland
Terug naar boven