Bekendmaking Voorontwerp projectomgevingsvergunning nieuwbouw Prinses Beatrixstraat Leens

Burgemeester en wethouders van De Marne zijn van plan een vergunning te verlenen voor de bouw van twaalf woningen aan de Prinses Beatrixstraat in Leens. Woningstichting Wierden en Borgen wil zes blokken van twee twee-onder-een-kapwoningen bouwen waar eind 2015 veertien rijtjeshuizen zijn gesloopt. De beide buitenste blokken (bij de aansluitingen met de Burgemeester E.P. van Iperensingel en de Prins Bernhardstraat) zijn vergelijkbaar met de nieuwbouw aan de Burgemeester E.P. van Iperensingel. Daartussen komen vier maal twee levensloopbestendige woningen van één bouwlaag. Deze komen verder van de weg af te staan dan de gesloopte huizen.

Omdat het bouwplan niet past binnen de beheersverordening Grote Kernen is er een projectomgevingsvergunning voor nodig. Waarom burgemeester en wethouders vinden dat het bouwplan door kan gaan staat in de zogeheten ruimtelijke onderbouwing.

U kunt die ruimtelijke onderbouwing lezen en er een reactie op geven. Dat kan van 13 oktober tot en met 23 november 2017. De ruimtelijke onderbouwing ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Hij is ook te vinden via http://bit.ly/2xm0jP8 en op www.demarne.nl (Wonen en Leven/Ruimtelijke Plannen). Als u dat wil, kunt u later in de procedure een formele zienswijze indienen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 oktober 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965 Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965 Leens Nederland
Terug naar boven