Bekendmaking Voorontwerp-projectomgevingsvergunning Hoofdstraat 28 Vierhuizen

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een projectomgevingsvergunning  voorbereiden voor Hoofdstraat 28 te Vierhuizen. Het plan behelst het oprichten van een bijgebouw waarin een sauna wordt gerealiseerd voor Bed & Breakfast-gasten. 

De voorontwerp-projectomgevingsvergunning ligt van 23 december 2011 tot en met 2 februari 2012 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer de projectomgevingsvergunning in ontwerp ter inzage ligt. Dit wordt tijdig aangekondigd.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 - 421 073.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 28 9975VS
   
   
Kaart met een markering op 28 9975VS Nederland
Terug naar boven