Bekendmaking Voorontwerp-projectomgevingsvergunning Broeksterweg 24 Broek

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een projectomgevingsvergunning  voorbereiden voor Broeksterweg 24 Broek. Het plan behelst uitbreiding van de bestaande dagbestedingsactiviteiten met de realisatie van woon- en zorgappartementen.

De voorontwerp-projectomgevingsvergunning ligt van 3 februari tot en met 15 maart 2012 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer de projectomgevingsvergunning in ontwerp ter inzage ligt. Wanneer dit het geval zal zijn wordt tijdig aangekondigd.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 - 421 073.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Broeksterweg 24 9968TJ
   
   
Kaart met een markering op Broeksterweg 24 9968TJ Nederland
Terug naar boven