Bekendmaking Voorontwerp-projectomgevingsvergunning Breekweg 14 Leens

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een projectomgevingsvergunning  voorbereiden voor Breekweg 14 te Leens. Het plan behelst het gebruiken van de gronden en opstallen ten behoeve van een multifunctioneel zorgcentrum en het oprichten van een parkeerterrein aan de zuidzijde van het perceel.

De voorontwerp-projectomgevingsvergunning ligt van 9 maart tot en met 19 april 2012 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer de projectomgevingsvergunning in ontwerp ter inzage ligt. Dit wordt tijdig aangekondigd.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 - 421 073.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:8 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 14 9965TE Leens
   
   
Kaart met een markering op 14 9965TE Leens Nederland
Terug naar boven