Bekendmaking Voornemen verwijdering drie haspels met leidingen in berm gelegen aan de Menneweersterweg te Vierhuizen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne zal op dinsdag 13 december 2016 de drie haspels met leidingen geplaatst in de berm, aan de Menneweersterweg ter hoogte van de kruising Menneweersterweg/Westpolder te Vierhuizen, op last onder bestuursdwang laten verwijderen.

Het is op grond van artikel 2:10 lid 1 onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente De Marne niet toegestaan om de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als het beoogde gebruik een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

De eigenaar van de drie haspels met leidingen (hierna: de haspels) wordt verzocht deze voor dinsdag 13 december 2016 te verwijderen. Indien de haspels op dinsdag 13 december 2016 niet zijn verwijderd, worden deze op grond van artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht in opdracht van het college van burgemeester en wethouders verwijderd. De kosten die zijn gemoeid met de verwijdering worden op de overtreder verhaald. De haspels worden  voor de duur van 13 weken opgeslagen aan de R. Ritzemastraat 9f te Leens. De rechtmatige eigenaar kan de haspels afhalen na afrekening van de met de uitvoering van bestuursdwang gemaakte kosten.

Wanneer de haspels niet worden opgehaald, zullen deze na dertien weken worden verkocht of vernietigd.

 • Soort bekendmaking:apv vergunning
 • Publicatiedatum:8 december 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9975 Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op  9975 Vierhuizen Nederland
Terug naar boven