Bekendmaking Verordeningen 2019

De gemeenteraad van De Marne heeft in zijn vergadering van 6 november 2018 de volgende verordeningen vastgesteld:

- De verordening Toeristenbelasting 2019
- De verordening Forensenbelasting 2019
- De verordening Rioolheffing 2019
- De verordening Reinigingsheffingen 2019
- De Legesverordening 2019
- De verordening Lijkbezorgingsrechten 2019
- De verordening Marktgelden 2019
- De verordening Liggelden 2019

De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing ten aanzien van bovenstaande verordeningen is 1 januari 2019.

De genoemde verordeningen liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens, voor een periode van 12 weken. Een afschrift van de verordening is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De verordeningen kunnen uiterlijk binnen twee weken na deze publicatie ook worden geraadpleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van de gemeente www.demarne.nl staat een link naar www.overheid.nl.

De verordeningen zijn uiterlijk twee weken na het verschijnen van deze publicatie ook te raadplegen op de website van de gemeente: www.demarne.nl (Politiek & organisatie è Verordeningen en regelingen è Overzicht gemeentelijke verordeningenè Regelingen op alfabetische volgorde.

 

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:15 november 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven