Bekendmaking Verordeningen 2012

De gemeenteraad van De Marne heeft in zijn vergadering van 20 december 2011 de volgende verordeningen vastgesteld:

-          De verordening Onroerende-zaakbelastingen 2012
-          De verordening Rioolheffing 2012
-          De verordening Reinigingsheffingen 2012
-          De verordening Forensenbelasting 2012
-          De verordening Brandweerrechten 2012
-          De verordening Marktgelden 2012
-          De verordening Lijkbezorgingsrechten 2012
-          De Legesverordening 2012
-          De verordening Toeristenbelasting 2012

De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing ten aanzien van bovenstaande verordeningen is 1 januari 2012.

De genoemde verordeningen liggen kosteloos ter inzage bij het taakveld belastingen in het gemeentehuis van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens. Een afschrift van de verordening is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De verordeningen kunnen uiterlijk binnen twee weken na deze publicatie ook worden geraadpleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van de gemeente www.demarne.nl staat een link naar www.overheid.nl

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:22 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven