Bekendmaking Verordeningen

De gemeenteraad van De Marne heeft in zijn vergadering van 16 december 2014 de volgende verordeningen vastgesteld:

De verordening Onroerendezaakbelastingen 2015
De verordening Toeristenbelasting 2015
De verordening Forensenbelasting 2015
De verordening Rioolheffing 2015
De verordening Reinigingsheffingen 2015
De Legesverordening 2015
De verordening Lijkbezorgingsrechten 2015
De verordening Marktgelden 2015
De verordening Liggelden 2015

De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing ten aanzien van bovenstaande verordeningen is 1 januari 2015.

De genoemde verordeningen liggen kosteloos ter inzage bij het taakveld belastingen in het gemeentehuis van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens, voor een periode van 12 weken. Een afschrift van de verordening is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De verordeningen kunnen uiterlijk binnen twee weken na deze publicatie ook worden geraadpleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van de gemeente www.demarne.nl staat een link naar www.overheid.nl.

De verordeningen zijn uiterlijk twee weken na het verschijnen van deze publicatie ook te raadplegen op de website van de gemeente: www.demarne.nl (Politiek & organisatie è Verordeningen en regelingen è Overzicht gemeentelijke verordeningenèRegelingen op alphabetische volgorde.

 

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:18 december 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven