Bekendmaking Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor bouwen woning op perceel Westerlaagte kavel VE te Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo).
- Betreft het bouwen van een woning op het perceel Westerlaagte kavel VE 9965 SJ te Leens, ingediend op 12-6-2017 (18-9-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965SJ Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965SJ Leens Nederland
Terug naar boven