Bekendmaking Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning telecommunicatiemast te Ulrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo): aanvraag voor het plaatsen van een telecommunicatiemast op een perceel aan de Tilweg, 9971 EB te Ulrum, kadastraal bekend gemeente Ulrum, sectie K, nummer 977 op 20-2-2013 (verlengingsbesluit 22-4-2013).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Tilweg 9971EB Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Tilweg 9971EB Ulrum Nederland
Terug naar boven