Bekendmaking Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor vergroten woning, Roodehaansterweg 14 Warfhuizen,

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):

- het vergroten van de woning, Roodehaansterweg 14, 9963 TC te Warfhuizen, ingediend op 21 december 2016 (verlengingsbesluit 14-2-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 februari 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Roodehaansterweg 14 9963TC Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Roodehaansterweg 14 9963TC Warfhuizen Nederland
Terug naar boven