Bekendmaking Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor veranderen van gevels, plaatsten van kapellen en aanpassen dak Hoofdstraat 20 te Mensingeweer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):

- het betreft een aanvraag voor het veranderen van gevels, het plaatsten van kapellen en het aanpassen van het dag op het perceel Hoofdstraat 20, 9961 PBĀ  te Mensingeweer.(28-8-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:31 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 20 9961PB Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 20 9961PB Mensingeweer Nederland
Terug naar boven