Bekendmaking Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding bewaarplaats Groene Wierde 2 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):

- aanvraag voor de uitbreiding van een bewaarplaats op het perceel Groene Wierde 2, 9977 PT te Kloosterburen, ingediend op 15-12-2017 (verlengingsbesluit 6-4-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 april 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Groene Wierde 2 9977PT Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Groene Wierde 2 9977PT Kloosterburen Nederland
Terug naar boven