Bekendmaking Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor restaureren luchtwachttoren Warfhuizen, Baron van Asbeckweg nabij nr. 2 Warfhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo).

- restaureren van de luchtwachttoren Warfhuizen, Baron van Asbeckweg nabij nr. 2, 9963 PC te Warfhuizen, ingediend op 8-11-2016 (verlengingsbesluit 27-12-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 december 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Baron van Asbeckweg 9963PC Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Baron van Asbeckweg  9963PC Warfhuizen Nederland
Terug naar boven