Bekendmaking Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen bijgebouw bij kerk Singel 52 te Ulrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):

- betreft een aanvraag voor het plaatsen van een bijgebouw bij de Christelijke Gereformeerde kerk op het perceel Singel 52, 9971 CK te Ulrum, ingediend op 11-6-2013 (verlengingsbesluit 8-8-2013)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 augustus 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Singel 52 9971CK Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Singel 52 9971CK Ulrum Nederland
Terug naar boven