Bekendmaking Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor oprichten van een garage Trekweg 3 Mensingeweer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):

- betreft een aanvraag voor het oprichten van een garage, Trekweg 3, 9961 TC te Mensingeweer, ingediend op 19-11-2014 (verlengingsbesluit 20-2-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:26 februari 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Trekweg 3 9961TC Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Trekweg 3 9961TC Mensingeweer Nederland
Terug naar boven