Bekendmaking Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwbouw bewaarplaats Nijenklooster 4 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):

- betreft een aanvraag voor de nieuwbouw van een bewaarplaats op het perceel Nijenklooster 4, 9977 TA te Kloosterburen, ingediend op 11-12-2015 (verlengingsbesluit 27-1-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 februari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Nijenklooster 4 9977TA Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Nijenklooster 4 9977TA Kloosterburen Nederland
Terug naar boven