Bekendmaking Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen bedrijfshal, Schouwerzijlsterweg 1 Mensingeweer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):
- betreft het bouwen van een bedrijfshal, Schouwerzijlsterweg 1, 9961 TA te Mensingeweer (16-6-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 juni 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Schouwerzijlsterweg 1 9961TA Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Schouwerzijlsterweg 1 9961TA Mensingeweer Nederland
Terug naar boven