Bekendmaking Verlenen omgevingsvergunning onderdeel slopen voor Westerklooster 11a te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel slopen voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het schuurdak op het perceel Westerklooster 11a, 9977 RA te Kloosterburen (16-12-2011).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westerklooster 11a 9977RA Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Westerklooster 11a 9977RA Kloosterburen Nederland
Terug naar boven