Bekendmaking Verlenen omgevingsvergunning kappen boom Mensingeweersterweg 2b Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van een boom op het perceel Mensingeweersterweg 2b, 9967 PA te Eenrum (15-12-2011).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:22 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9967PA Eenrum
   
   
Kaart met een markering op 2b 9967PA Eenrum Nederland
Terug naar boven