Bekendmaking Verlenen omgevingsvergunning kappen bomen Halsemastraat Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van twee bomen op het perceel Halsemastraat t.o. nrs. 13 en 15, 9977 SE te Kloosterburen (15-12-2011).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:22 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 13 9977SE Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op 13 9977SE Kloosterburen Nederland
Terug naar boven