Bekendmaking Verleende vergunning Wet Milieubeheer - garnalenpelcentrum Haven 28 te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 lid 1 en 4 van het Activiteitenbesluit bekend dat zij maatwerkvoorschriften hebben opgelegd ten behoeve van het vastleggen van de benodigde geluidsruimte voor het volgende bedrijf:
- een garnalenpelcentrum, Haven 28, 9976 VN te Lauwersoog

Tegen deze beschikking kunt u vanaf 5-2-2016 binnen zes weken op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar Postbus 11, 9965 ZG te Leens.
Tevens kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 • Soort bekendmaking:milieuvergunning
 • Publicatiedatum:11 februari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Haven 28 9976VN Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Haven 28 9976VN Lauwersoog Nederland
Terug naar boven