Bekendmaking Verleende vergunning slijtersbedrijf Dorpsstraat 1 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Deze termijn vangt aan op 27 juli 2012.    

- Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor de uitoefening van het slijtersbedrijf op het perceel plaatselijk bekend als Dorpsstraat 1, 9974 PN Zoutkamp.

 • Soort bekendmaking:drank- en horecavergunning
 • Publicatiedatum:26 juli 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Dorpsstraat 1 9974PN Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Dorpsstraat 1 9974PN Zoutkamp Nederland
Terug naar boven