Bekendmaking Verleende vergunning drank- en horecawet voor uitoefenen horecabedrijf Hoofdstraat 6 Leens

Drank- en Horecavergunning
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf  op het perceel,  plaatselijk bekend als Hoofdstraat 6, 9965 PB Leens (1-3-2018).

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:drank- en horecavergunning
 • Publicatiedatum:8 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 6 9965PB Leens
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 6 9965PB Leens Nederland
Terug naar boven