Bekendmaking Verleende vergunning Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een slijtersbedrijf, Strandweg 5 te Lauwersoog

Drank- en Horecawet

De burgemeester heeft onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij het besluit is betrok­ken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar­schrift indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

- Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor de uitoefening van een slijtersbedrijf, Strandweg 5, 9976 VS te Lauwersoog (8-4-2014)

 • Soort bekendmaking:drank- en horecavergunning
 • Publicatiedatum:10 april 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Strandweg 5 9976VS Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Strandweg 5 9976VS Lauwersoog Nederland
Terug naar boven