Bekendmaking Verleende vergunning Drank- en Horecawet Reitdiepskade 1/1a te Zoutkamp

De burgemeester heeft op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet vergunning verleend voor de uitoefening van een horecabedrijf aan de Reitdiepskade 1 / 1a, 9974 PJ te Zoutkamp (verzenddatum 7-9-2015).

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

 • Soort bekendmaking:drank- en horecavergunning
 • Publicatiedatum:10 september 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Reitdiepskade 1 9974PJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Reitdiepskade 1 9974PJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven