Bekendmaking Verleende vergunning APV/Wabo voor plaatsen afvalcontainer voor sloopactiviteiten op parkeerterrein tegenover Wilgepad 7 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 2:10 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente De Marne en artikel 2.2. lid  1 onder j van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit:

- het plaatsen van een afvalcontainer ten behoeve van sloopactiviteiten op het parkeerterrein tegenover het perceel Wilgepad 7, 9968 AM te Pieterburen voor de periode van 1-8-2015 tot 7-10-2015 (4-8-2015)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 augustus 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Wilgepad 9968AM Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Wilgepad 9968AM Pieterburen Nederland
Terug naar boven