Bekendmaking Verleende projectomgevingsvergunning Heiploeg, Panserweg 14 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat zij een projectomgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van twee stikstoftanks aan de Panserweg 14, 9974 SL te Zoutkamp (Heiploeg International B.V.). De vergunning, die ten opzichte van het ontwerp niet is gewijzigd, ligt van 1 juli tot en met 11 augustus 2016 ter inzage (verzenddatum 27 juni 2016).

Tijdens de openingsuren kunt u de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken, inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Het plan is bovendien raadpleegbaar op http://bit.ly/297w2bw en beschikbaar op http://bit.ly/28Zfvl9.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Noord - Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:30 juni 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Panserweg 14 9974SL Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Panserweg 14 9974SL Zoutkamp Nederland
Terug naar boven