Bekendmaking Verleende ontwerpomgevingsvergunning voor vervangen van de serre Reitdiepskade 1A te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Een ontwerpomgevingsvergunning voor het:
- vervangen van de serre op het perceel Reitdiepskade 1A, 9974 PJ te Zoutkamp (19-9-2013)

De ontwerpomgevingsvergunning ligt van 20 september tot en met 31 oktober 2013 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mw. B. Bartelds, tel. 0595 – 421073) zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1a 9974PJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op 1a 9974PJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven