Bekendmaking Verleende ontwerpomgevingsvergunning plaatsen van voorzetramen Hoofdstraat 23 te Niekerk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Een ontwerpomgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van voorzetramen op het perceel Hoofdstraat 23, 9972 PA te Niekerk (19-9-2013).

De ontwerpomgevingsvergunning ligt van 20 september tot en met 31 oktober 2013 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mw. B. Bartelds, tel. 0595 – 421073) zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 23 9972PA Niekerk
   
   
Kaart met een markering op 23 9972PA Niekerk Nederland
Terug naar boven