Bekendmaking Verleende ontheffing Wet Milieubeheer voor plaatsen van vetafscheider bij bedrijf Reitdiepskade 20b te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 8.42 lid 3 van de Wet milieubeheer en artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontheffing verleend en maatwerkvoorschriften opgelegd voor het plaatsen van een vetafscheider bij het bedrijf aan de Reitdiepskade 20b, 9974 PJ te Zoutkamp.

Tegen deze beschikking kunt u vanaf 30-5-2016 binnen zes weken op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W.
Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar Postbus 11, 9965 ZG te Leens.
Tevens kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 • Soort bekendmaking:milieuvergunning
 • Publicatiedatum:2 juni 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Reitdiepskade 20b 9974PJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Reitdiepskade 20b 9974PJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven