Bekendmaking Verleende omgevingvergunning werken aan sloten A.J. van den Brielweg Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

- een omgevingsvergunning onderdeel werk of werkzaamheden uitvoeren voor het verruimen, graven en dempen van sloten op de percelen aan de A.J. van den Brielweg, te Ulrum, kad. bekend gemeente Ulrum, sectie H, nrs. 99, 141, 142, 632 en 699 (23-12-2011).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9977
   
   
Kaart met een markering op  9977 Nederland
Terug naar boven