Bekendmaking Verleende omgevingvergunning kappen bomen Aagtsweg Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 26 bomen aan de Aagtsweg, langs de Eenrumermaar, 9967 TJ te Eenrum (27-12-2011).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:29 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9967TJ
   
   
Kaart met een markering op  9967TJ Nederland
Terug naar boven