Bekendmaking Verleende omgevingsvergunnng verbouwen dorpshuis te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het verbouwen van het dorpshuis, Kerkstraat 12, 9971 AX te Ulrum (3-7-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:9 juli 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kerkstraat 12 9971AX Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Kerkstraat 12 9971AX Ulrum Nederland
Terug naar boven