Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen wijzigen gebruik perceel Trekweg 8 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- wijzigen van het gebruik op het perceel Trekweg 8, 9971 CT te Ulrum (1-2-2013)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9971CT
   
   
Kaart met een markering op 8 9971CT Nederland
Terug naar boven