Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen uitbreiden loods Klein Maarslag 7 Mensingeweer

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdelen bouwen, gebruiken gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en uitvoeren werk of werkzaamheden voor het:
- uitbreiden van de bestaande loods op het perceel Klein Maarslag 7, 9964 TE te Mensingeweer (20-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 7 9964TE
   
   
Kaart met een markering op 7 9964TE Nederland
Terug naar boven