Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier voor wijzigen gebruik van bijgebouw Hoofdstraat 28 te Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het:
- wijzigen van het gebruik van het bijgebouw op het perceel Hoofdstraat 28, 9975 VS te Vierhuizen (14-10-2013)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 28 9975VS Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op 28 9975VS Vierhuizen Nederland
Terug naar boven