Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier voor vervangen van schuur Marneweg 65 te Kruisweg

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vervangen van de schuur op het perceel Marneweg 65, 9977 PJ te Kruisweg (24-5-2013

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:30 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 65 9977PJ
   
   
Kaart met een markering op 65 9977PJ Nederland
Terug naar boven