Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier voor vervangen kozijnen Bakkersplein 4 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vervangen van kozijnen op het perceel Bakkersplein 4, 9974 RK te Zoutkamp (24-5-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:30 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974RK
   
   
Kaart met een markering op  9974RK Nederland
Terug naar boven