Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier voor realiseren aanbouw op de 1e verdieping Molenstraat 29 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- realiseren van een aanbouw op de 1e verdieping op het perceel Molenstraat 29, 9967 SL te Eenrum (6-9-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 29 9967SL Eenrum
   
   
Kaart met een markering op 29 9967SL Eenrum Nederland
Terug naar boven