Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier voor plaatsen autoboxen Kustweg 8 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdelen bouwen en het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor het:
- plaatsen van autoboxen op het perceel Kustweg 8, 9976 VP Lauwersoog (26-06-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 juni 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9976VP Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op 8 9976VP Lauwersoog Nederland
Terug naar boven